Vereniging

Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers. De vereniging bestaat uit besturen op landelijk, districts-, en afdelingsniveau. Daarnaast prijst Veilig Verkeer Nederland zich gelukkig met de inzet van tienduizenden verkeersbrigadiers, VVN Verkeersouders, verkeerskundig consulenten, verkeersdocenten en vele andere vrijwilligers. De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door professionals die opereren vanuit een van de zes vestigingen. Zij beschikken in de meeste gevallen over (een combinatie van) verkeerskundige, bedrijfskundige en/of sociologische expertise.

Bekijk het organogram en de statuten van Veilig Verkeer Nederland. Lees hier meer over onze missie en visie.

Beleidsplan

In deze brochure leest u de beschrijving van de programma's en projecten waarmee Veilig Verkeer Nederland in 2019 uitvoering geeft aan haar missie, visie en strategie.

Jaarverslag

Lees ook ons jaarverslag 2018. Lees hier het resultaat van onze activiteiten in het afgelopen jaar.