Victor Veilig inzetten

De afdeling Nuenen van VVN beschikt over een aantal Victors Veilig die afwisselend op verschillende plaatsen in de gemeente kunnen worden ingezet c.q. opgehangen.

Hiermee waarschuwen we automobilisten en overige weggebruikers voor spelende kinderen en attenderen ze om hun snelheid te matigen.

Bel:  040 2833810    of mail: vvn.nuenen@onsnet.nu  om een verzoek in te dienen.

Enkele voorbeelden in Nuenen: