Verkeersadvies

In de gemeente Nuenen werkt de VVN afdeling nauw samen met de gemeente.

We geven gevraagd en ongevraagd advies over verkeersveiligheid in het algemeen en op specifieke situaties, zoals nieuwe ontwerpbestemmingsplannen in het bijzonder.


We zijn een vraagbaak voor de inwoners van de gemeente en staan die met raad en daad bij.
Voor ons advieswerk kunnen we een beroep doen op professionele beroepskrachten van het VVN regiokantoor Brabant te Weert en/of het VVN hoofdkantoor te Amersfoort.

 

In het verkeersplatform van Nuenen werken we samen met de Gemeente, afdeling Verkeer, de Fietsersbond en de Politie van Nuenen.