Verslag en plan van het bestuur.

Hieronder vindt u het verslag van 2018 en plan 2019 van VVN afdeling Nuenen:

 

Wie we zijn en waar we voor staan

Wij zijn de lokale afdeling Nuenen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en stellen ons tot doel: het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nuenen in de breedste zin van het woord. Afdeling Nuenen, toen nog 3VO, is in 2004 opgericht naar aanleiding van de problematiek rondom de Geldropsedijk. Het bestuur bestaat uit 7 leden.

 

Wat hebben we in 2018 gedaan:

VEILIG VERKEER NEDERLAND, AFDELING NUENEN: VERSLAG 2018

(in samenwerking met Fietserbond)

Jeugd en Jongeren

Overleg met basisscholen over hun jaarplan BVL/initiatief gemeente

(Brabant Verkeersveiligheid Label )

Verkeersexamen basisscholen groep 7 + fietscontrole

Schoolomgeving Wentelwiek, Dassenburcht, De Nieuwe Linde, Rietpluim en Het Mooiste Blauw

Spandoeken ‘De scholen zijn weer begonnen’

Senioren en minder validen

Opfriscursus verkeerregels (Dorpswerkplaats)

Voordracht verkeersregels (Jo van Dijkhof)

Statushouders

Fietsverkeersles (theorie en praktijk)

Fietspaden etc.

‘Snel’fietspad Helmond/Nuenen (Papenvoort)

Oversteek Hoge Brake

Oversteek Van Goghstraat (bij Dwerspad)

Kruising Bart de Ligtstraat met fietspad Van Goghstraat

Brug Wolvendijk

Werk-/klankbordgroepen

Mobiliteitsplan

Blauwe zone (parkeren Centrum)

De wereld van Van Gogh

Reconstructie Broekdijk

Nieuwbouw

Luistruik (laatste fase)

Witte Hondpad (o.a. huisvesting statushouders)

Gerwen Zuid-Oost (Ter Warden)

Evaluatie

Fietspaaltjes (opschoonactie)

Markering/bebording Europalaan

Maatregelen Beekstraat binnen Smits van Oyenlaan

Handhaving

Fietsverlichting: basisscholen, Nuenens college, winkelcentra etc.

Snelheid: Beekstraat buiten Smits van Oyenlaan (maatregelen)

Snelheid: Boschhoeve, Collseweg, Opwettenseweg etc. (soms i.s.m. bewoners)

Voorrangssituatie: Refeling/Barisakker

Diversen: via Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland

PR

Rubriek ‘Wist u dat …’

Artikelen in weekbladen m.b.t. acties, cartoons etc.

Website actueel gehouden

 

 

 

Wat we in 2019 gaan doen:

VEILIG VERKEER NEDERLAND, AFDELING NUENEN: PLAN 2019

(in samenwerking met Fietserbond)

Jeugd en Jongeren

Overleg met basisscholen over hun jaarplan BVL/initiatief gemeente

(Brabant Verkeersveiligheid Label )

Verkeersexamen basisscholen groep 7 + fietscontrole

Nuenens College (nader te bepalen activiteit)

Schoolomgeving Dassenburcht en Het Mooiste Blauw

Spandoeken ‘De scholen zijn weer begonnen’ (in samenwerking met gemeente)

Senioren en minder validen

Opfriscursus verkeerregels (in samenwerking met Synergiek en PVGE)

E-bikecursus/opfriscursus (zo mogelijk in samenwerking met Synergiek en PVGE)

Scootmobielcursus (leveranciers hierbij betrekken)

Statushouders

Fietsverkeersles (theorie en praktijk)

Fietspaden etc.

Fietsvoorzieningen in Nuenen-West

Lyndakkers (oversteek Wederikdreef)

‘Snel’fietspad Helmond/Nuenen (Papenvoort)

‘Snel’fietspad Helmond/Eindhoven (spoorlijn)

Oversteek Van Goghstraat (bij Dwerspad)

Brug Wolvendijk

Fietspad Maatschappijweg/Pastoorsmast

Werk-/klankbordgroepen

Mobiliteitsplan (ook aandacht voor scootmobiel)

Ontsluiting Nuenen-West

De wereld van Van Gogh

Reconstructie Broekdijk

Nieuwbouw

Nuenen-West

Luistruik (laatste fase)

Witte Hondpad (o.a. huisvesting statushouders)

Gerwen Zuid-Oost (Ter Warden)

Evaluatie

Schoolomgeving Wentelwiek en Rietpluim

Fietspaaltjes (vervolg opschoonactie)

Markering/bebording Europalaan

Maatregelen Beekstraat binnen Smits van Oyenlaan

Blauwe zone (parkeren Centrum)

Handhaving

Inzet Politie: wordt node gemist

Fietsverlichting: basisscholen, Nuenens college, winkelcentra etc.

Snelheid: Boschhoeve, Collseweg etc. (soms i.s.m. bewoners)

Diversen: via Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland

Ontsluiting: Coppelmans (expeditieverkeer)

Parkeren: Coppelmans (Europalaan)

Entree Luistruik/Oosterklamp: openbaarheid fietspad

PR

Rubriek ‘Wist u dat …’

Artikelen in weekbladen: m.b.t. acties, cartoons etc.

Website actueel houden