Schenken en nalaten

Om het werk van Veilig Verkeer Nederland op een bijzondere manier te steunen, kunt u ons een bedrag uit uw erfenis nalaten. Dat kan met een legaat of een erfstelling.

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in uw testament waarmee u aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door u gekozen persoon of instantie. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen, maar daarnaast ook een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Veilig Verkeer Nederland. Een testament opstellen of wijzigen doet u altijd bij de notaris.

Wat is een erfstelling?

Bij een erfstelling worden aangewezen personen of instellingen in het testament tot (mede-)erfgenaam benoemd. U kunt Veilig Verkeer Nederland tot (mede-)erfgenaam benoemen. Veilig Verkeer Nederland komt dan in aanmerking voor (een deel van) uw erfenis. U kunt ook bepalen dat Veilig Verkeer Nederland tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd, maar pas de beschikking krijgt over de goederen na het overlijden van een persoon die tot vruchtgebruiker is benoemd. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris.

De notaris

Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900-3469393, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op de website www.notaris.nl.

Speciale regeling belasting

Over nalatenschappen moet -boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag- belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap. Voor goede doelen die door de overheid zijn erkend, zoals Veilig Verkeer Nederland, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat het complete bedrag dat u nalaat daadwerkelijk bij Veilig Verkeer Nederland terecht komt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.