Nieuwsberichten

Victor Veiligs op 3 plaatsen opgehangen.

meer

30 KM actie Donkervoort.

30 september 2015, hebben we een 30 KM spandoek op Donkervoort gehangen. Via de gemeente was de klacht van bewoners binnengekomen dat er te hard wordt gereden, vooral gevaarlijk voor de spelende kinderen op het middenterrein. Al eerder dit jaar hadden we een Victor Veilig opgehangen, die we nu naar de hoek hebben verplaatst. Ook hebben we 30 KM Kliko stickers met hulp van 2 buurtkinderen aan bewoners van Donkervoort en enige huizen aan Lobroec afgegeven.

We hopen dat het helpt.

meer

Brabantse campagne "De scholen zijn weer begonnen" bij de Wentelwiek.

Basisschool De Wentelwiek in Nuenen was de locatie voor start van de Brabantse campagne De scholen zijn weer begonnen. De tekening van Guus van Brussel is hier het ontwerp van de ansichtkaart die de leerlingen van groep 8 op deze dag hebben uitgedeeld aan verkeersdeelnemers. In de tekening heeft Guus de verkeerssituatie aan de Meierijlaan uitgebeeld. Dit is een voor kinderen lastige situatie, omdat basisschool De Wentelwiek aan een onoverzichtelijk kruispunt ligt. Er wordt gebruik gemaakt van verkeersbrigadiers, maar het komt regelmatig voor dat automobilisten te hard rijden, toch doorrijden bij het zebrapad en de brigadiers of pas op het laatste moment stoppen. Dit zorgt voor een onveilige verkeerssituatie.

meer

De scholen beginnen weer op 31 augustus.

 

Zoals elk jaar hebben we de spandoeken weer opgehangen bij de scholen.

 

meer

Victor Veilig opgehangen in de Beekstraat.

Op verzoek van bewoners en de gemeente hebben we 2 Victor Veiligs opgehangen aan het begin van de Beekstraat. Dit om automobilsten er aan te herinneren dat ze nog steeds in de 30KM zone van Nuenen dorp rijden en hun snelheid te matigen.

meer

30 KM spandoeken verhangen.

De 30 KM spandoeken hebben we verplaatst. Ze hangen nu in Nederwetten aan de Hoekstraat en in Nuenen aan de Opwettenseweg.

Tijdens het weghalen en ophangen hebben we gemerkt dat het hard nodig is om automobilisten op de maximumsnelheid van 30 KM te attenderen: weinigen houden zich er aan.

meer

Opfriscursus verkeersregels een succes.

meer

30 KM spandoeken opgehangen.

Aan de Collseweg en de Alfons Blommelaan hebben we spandoeken opgehangen om de automobilist extra te attenderen op de maximum snelheid van 30 KM.

 

meer

Het praktisch verkeersexamen zit er weer op!

meer